Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Borneo

1 results

I nesten tre uker har Nele Meckler hentet ut prøver fra dryppstein i huler inne i jungelen på Borneo. Målet er å kunne fortelle om hvordan klimaet i tropene reagerer på istider ellers på jorden.