Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Are Olsen

3 results

Både forsking og forvaltning tener på kvalitetssikra målingar av karbonkrinsløpet.