Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Synthesis project

1 results

Bjerknessenteret seks synteseprosjekter sammenfattes de siste årenes forskning.