Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Svalbard

2 results

Siden 1971 har Svalbard opplevd en oppvarming om vinteren på 7°C. Dette kommer fram i den nye klimarapporten for Svalbard «Climate in Svalbard 2100». Rapporten viser at det er et stort behov for å planlegge for framtidige klimaendringer.