Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Prosjekter

EVA - Jordsystem-modellering av klimaforandringer i den antroposene tidsalder (http://www.uib.no/eva) er et koordinert av Universitetet i Bergen og sponset av Forskningsrådets NORKLIMA program. Målet med prosjektet vil være å videreutvikle, utvide, kvelitetssikre og anvende den norske jordsystemmodellen (NorESM) i forbindelse med sentrale problemstillinger innen klimaforskning. Andre partnere assosiert med EVA er det Meteorologiske Institutt, CICERO, og NILU.
 

CARBOCHANGE - Endringer i karbonopptak og -utslipp fra havene under et endrende klima (http://www.carbochange.eu) er et samarbeidsprosjekt under EU FP7 koordinert av Universitetet i Bergen og omfatter 28 partnere fra Afrika, Europa og Nord-Amerika. Målet med prosjektet er å bestemme havets kvantitative rolle i forbindelse med opptak av menneskeskapt karbondioksid, samt å undersøke hvor stort dette opptaket har vært, hvordan det endres i dag og hvordan det vil utvikle seg i fremtiden. Denne kunnskapen er viktig for å forstå konsekvensene av økt konsentrasjon av CO2 i atmosfæren og å veilede prosessen med utslippskutt.
 


 
 

Ice2Ice - Sensitivitet relatert til den Arktiske havisen og den Grønlandske iskappen er finansiert av et ERC synergistipend fra EU. I prosjektet undersøker man årsaken og fremtidig implikasjoner ved tidligere plutselige klimaendringer på Grønland. Dette vil oppnås ved å kombinere forståelsen vedrørende sammenhengen mellom havis og den Grønlandske iskappen tilbake i tid med forskning på deres koplinger og sensitivitet under moderne og fremtidige forhold. Forskningslederene er Eystein Jansen og Kerim Nisancioglu fra UiB, og Jens Hesselbjerg Christensen, det Danske Meteorologiske Institutt, og Bo Møllesøe Vinther, Universitetet i København. 
 
Past4Future er et samarbeidsprosjekt under EU sitt 7. rammeverk med 22 partnere fra 12 ulike land. Prosjektet undersøker klima og miljø i spesielt varme perioder i fortida (mellom istidene), for å kunne si noe om framtidens klima og eventuelle plutselige endringer.

 

NORTH - NORthern constraints on the Atlantic ThermoHaline circulation 
                (www.project-north.no)

SNACS - Klimatilstander i subpolare strøk i Nord-Atlanteren         
                (www.snacs.no)

EPOCASA - Enhancing seasonal-to-decadal Prediction Of Climate for the North Atlantic Sector and Arctic 

GREENICE - Impacts of Sea-Ice and Snow-Cover Changes on Climate, Green Growth, and Society

VENTILATE - Ventilation and remineralisation in polar and sub-polar regions as indicators for climate change 

SHIFTS - Shifting Climate States of the Polar Regions

 

 

Alle prosjekt: 

Project title  Principal Investigator   Institution   Funding   Duration 
Antarctic ice shelf - shelf - slope exchange study (AISSESS)  S. Østerhus  UNI Climate  NORKLIMA  2013-2016
Arctic Sea Ice and Greenland Ice Sheet Sensitivity (Ice2Ice)  E. Jansen  GEO-UIB  EU FP7  2014-2018
Atmospheric jet variability: linking structure, evolution and mechanisms (JETSTREAM)  C. Li GFI-UIB  FRINATEK  2014-2018
Changes in carbon uptake and emissions by oceans in a changing climate (CARBOCHANGE) C. Heinze GFI-UIB  EU FP7 2011-2015
Climate change - Learning from the climate (Past4Future)  T. Dokken UNI Climate  EU FP7 2010-2014
Does the Arctic sea-ice loss have an impact on the winter weather patterns in Europe? (EuropeWeather)  L. Chen  NERSC  FRINATEK 2014-2017
Earth System Modelling - (ESM) K. Nisancioglu GFI-UIB Statoil  2009-2014
Earth system modelling of climate Variations in the Anthropocene (EVA)  C. Heinze  GFI-UIB  NORKLIMA 2014-2017
East Greenland Ice: constraining the extent and effects of the Earth's largest ice and freshwater pathway (EASTGREEN)  M. Miles  UNI Climate  FRINATEK 2014-2017
Enabling Climate Information Services for Europe - (ECLISE) N. G. Kvamstø UNI Climate   EU-FP7 2011-2014
Enhancing prediction of tropical Atlantic climate and impacts (PREFACE)  N. Keenlysidee  GFI-UIB  EU FP7 2014-2017
Enhancing seasonal-to-decadal Prediction Of Climate for the North Atlantic Sector and Artic (EPOCASAA)  N. Keenlysidee  GFI-UIB  NORKLIMA   2014-2017
Eurasian Ice Sheet and Climate Interactions (EISCLIM)  J. I. Svendsen  GEO-UIB   NORKLIMA  2014-2017
European basin-scale analysis, synthesis and integration (EURO-BASIN)  R. Bellerby  UNI Climate  EU FP7 2011-2014
Impact of future cryospheric changes in Northern Hemisphere (GREENICE)  N. Keenlysidee  GFI-UIB   Nordic Top Initiatives  2014-2016
Inflow of Warm Deep Water on the Antarctic Continental Shelves (WARM)  E. Darelius  GFI-UIB   FRINATEK  2014-2017
Integrated Earth System Approach to Explore Natural Variability and Climate Sensitivity (EarthClim)  H. Drange   UNI Climate   RCN  2011-2014
Meriodional Overturning Circulation in the western Nordic seas  K. Våge  GFI-UIB   FRINATEK   2014-2017
NORthern contraints on the Atlantic ThermoHaline circulation (NORTH)  T. Eldevik GFI-UIB   NORKLIMA  2014-2017
Ocean Controls on high-latitude Climate sensitivity - a Pliocene case study (OCCP) B. Risebrobakken UNI Climate FRINATEK  2013-2017
On Thin Ice: Role of Ocean Heat Flux in Sea Ice Melt (NICE)  I. Fer  GFI-UIB   NORKLIMA  2014-2017
Pliocene East Greenland Current and Sea Ice Evolution (PEGSIE)  S. de Schepper  UNI Climate  NORKLIMA   2014-2017
Quantifying ice sheet response to variations in initial bedrock topography (IceBed) P. Langebroek UNI Climate FRINATEK 2013-2016
Quantifying projected impacts under 2°C warming (IMPACT2C)  M. Mesquita  UNI Climate EU FP7  2011-2015
Risk-based design in a changing climate (RISKCHANGE)  M. Mesquita  UNI Climate The Norwegian Veritas 2011-2014
Sea ice mechanics: from satellites to numerical models  S. Bouillon  NERSC   FRINATEK   2014-2016
Shifting Climate States of the Polar Regions (SHIFTS)  J. Bakke GEO-UIB  RCN  2011-2015
Subpolar North Atlantic Climate States (SNACS)  A. Olsen  GFI-UIB   NORKLIMA  2014-2016
Sub-surface CO2 storage (SUCCESS)  T. Johannessen  UNI Climate  RCN  2011-2014
Terrestrial biodiversity through time - novel methods and their applications (LAND)  A. Bjune GEO-UIB  RCN 2011-2014
The Norwegian Research School in Climate Dynamics (ResClim)  T. Furevik  GFI-UIB RCN  2009-2017
Ventilation age and remineralisation rates in polar and sub-polar regions as an indicator for climate change (VENTILATE)  E. Jeansson  UNI Climate  KLIMAFORSK   2014-2017