Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Den store karbonløsningsdagen, 23. august 2023

Plakat for Den Store Karbonløsningsdagen 2023. Informasjon "Delta på den store karbonløsningsdagen 23 august i universitetsaulaen på UIB. Fra kl. 09.00 til 14.30.

 

 


 

Morgenprogram

09.00

Åpning og velkomst 
Gottfrid Greve, viserektor ved UiB
Kikki Kleiven, direktør for Bjerknessenteret

 

Politiske forpliktelser og ambisjoner,
Espen Barth Eide, klima- og miljøminister

 

Fra forskningen -  utslippsbaner og behov for utslippskutt, Are Olsen, professor ved UiB og forskningsleder ved Bjerknessenteret

 

Økonomiske virkemidler for å nå målene - pisk eller gulrot?
Cathrine Hagem, forskningsleder ved SSB

 

Er ambisjonene realistiske?
Samtale - ledet av Kirsten Å. Øystese, Norsk klimastiftelse

 

 

PAUSE 10.15 - 10.35

LØSNINGER FOR PUNKTUTSLIPP

 

CO2 fangst, teknologi og metoder på industriskala, 
Robert Henricks, Operation manager ved Technology Centre Mongstad

 

CO2 lagring, metoder og kapasitet,
Martin Fernø, professor i fysikk ved UiB

 

CO2 fangst og lagring skaper nødvendig bærekraftig grønn industri,
Ronny Haufe, direktør CCB Energy 

 

Ren bossbrenning?
Borghild Lekve, konsernsjef BIR

 

Medgang og motgang i det grønne skifte, 
Samtale - ledet av Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknessenteret

 

 

Lunsj 12.00 - 12.50

 

NATURBASERTE LØSNINGER

 

Kan naturens kapasitet til CO2 fangst økes?
Jörg Schwinger, forsker ved NORCE og Bjerknessenteret

 

Kan vi spore effekten av våre tiltak?
Siv Lauvset, forsker ved NORCE og Bjerknessenteret

 

Behov for rettslig beskyttelse for myr, 
Ingunn Myklebust, professor ved det juridiske fakultet, UiB

 

Havets opptak av CO2 gjennom blå skog og taredyrking; utfordringer og muligheter

Kasper Hancke, forsker, NIVA

 

Filosofier rundt klimainvesteringer, 

Siri Kalvig, adm.dir Nysnø

 

Lokal handlekraft, 

Klima-, miljø- og byutviklingsbyråd
Ingrid Nergaard Fjeldstad

14.00

Hva skal vi satse på i Norge?
Samtale - ledet av Kirsten Å. Øystese

 

Programslutt 14.30