Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Arbeidspakker

Kort oversikt av forventede resultater


Arbeidspakke 1 (Jeansson, Olsen, PhD, Tjiputra, Johannessen)
•    Tiårig variabilitet i ventilasjon og vannmassealdrer i de Nordiske hav
•    Estimat på hvor kjapt ulike deler av de Nordiska hav påvirker hverandre, og omgivende område
•    Økt forståelse av usikkerheter i estimerte vannmassealdrer


Arbeidspakke 2 (Glessmer, Jeansson, Olsen, Tjiputra)
•    Hva er dagens hastigheten på remineralisering i de Nordiske hav og den Arktiske Osean?
•    Hvordan har denne remineralisering variert de siste tiårene?
•    Hvordan har fordelingen og lagringen av menneskeskapt CO2 blitt endret de siste tiårene i de Nordiske hav?

Arbeidspakke 3 (Langehaug, Postdoc, Gao, Tjiputra)
•    Simulering av moderne karakterer og ventilasjon i de Nordiska hav fra NorESM
•    Fremtida endringer i formasjon av vannmasser og koblet karbontransport i ulike mulige CO2-scenario.