Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

John and Hilary birks
John og Hillary Birks hjemme i hagen i Bergen i 2002. Foto: privat.

En verden av pollen og tall

John Birks ble 70 i januar. Denne uken samles nasjonale og internasjonale kollegaer til jubileumsseminar for frontmannen i paleoøkologi. 

Body

Har klimaet i fortiden alltid vært det samme? Hvordan har planter og trær tolerert ulike typer av klima i fortiden?  Dette er noen av spørsmålene professor emeritus John Birks jobber med om dagen.

For noen måneder siden i et intervju til togradermagasinet, innså den svært produktive professoren at arbeidsdagen som emeritus ville innebære noen endringer.

– Jeg kommer nok til å trappe litt ned. Hilary ble emerita tidligere i år. Vi blir fritatt fra undervisningsplikten, men vi fortsetter å jobbe. Jeg har et stort internasjonalt nettverk blir ofte spurt om å delta i statistiske analyser til vitenskaplige publikasjoner. Men nå må jeg begynne å si nei.

 

 

En frontmann i paleoøkologi

Til ære for 70 års jubilanten John Birks, sørget kollegaene Rick Battarbee, Anne Bjune og Kahty Willis for å få produsert et spesialnummer av tidsskriftet The Holocene. 

Torsdag og fredag denne uken er det duket for jubileumsseminar, et program med det passende navnet "At the frontiers of paleoecology". Mange av forskerne som bidrog i spesialnummeret av The Holocene er også blant det internasjonale korpset av talere fra Australia, Storbrittannia, Nederland, Sveits, Tjekkia, Tyskland, Finland, Sverige og Norge. 

– Jeg er svært beæret av det store antallet tidligere studenter og forskerkollegaer som kommer til seminaret. Mange er verdensledende innen sine felt som paleoøkologi, kvantitativ paleoøkologi, pollen analyser og vegetasjonshistorie. Det er artig at også mange moderne økologer som jeg tidligere har jobbet med på ulike spørsmål tar turen, siden jeg i min forskning alltid har forsøkt å kombinere fortidsøkologi med moderne økologi. 
 

Jubileumsprogrammet finner du her!

En pioner i numeriske metoder

Etter Hilary og John Birks hadde avlagt doktorgraden i pollenanalyser i Cambridge, bestemte de seg for å utvide forskningen sin. 

– Da jeg og min kone Hilary reiste på et studieopphold til USA som unge forskere i 1970, bestemte vi oss for at vi dette året skulle gjøre noe annet enn pollenanalyser som vi hadde tatt doktograden i. Mens hun forsket på frø og frukt, begynte jeg å lære meg numeriske analysemetoder. Og disse to retningene har vi holdt fast ved helt siden tiden i Minnesota. 

Sammen med sin kone Hilary Birks er John Birks en veteran på Bjerknessenteret. Familien kom til Bergen sammen på 1980-tallet, og de to professorene er ledende innen paleoøkologi. John Birks var en av de første i verden til å ta i bruk numeriske metoder i pollenanalyser.

– Hvordan går en numerisk pollenanalyse for seg?

– Vi tar utgangspunkt i store datasett av pollentellinger, og gjør analysene i et repeterende mønster i et dataprogram. Ved å nøye telle mengder og typer av pollen i sedimentkjerner fra for eksempel innsjøer, kan vi si noe om hvordan planteveksten og sammensetningen av økosystemene har vært i tidligere tider. En klimaforsker vil ikke bare vite om det har vært kaldere eller varmere, men om det har vært fem eller seks grader varmere, sier Birks.

 

Utforsker framtidig klima


Paleoøkologi er læren om plantevekster i den fjerne fortiden. I paleoøkologi bruker fossile planterester som pollen for å kunne si noe om økosystemet under skiftende klima i fortiden.

I det prosjektet John Birks og kollegaer jobber med nå for tiden, NoAClim, undersøker de hvordan planter og trær har tolerert ulike typer klima i fortiden. Et sentralt spørsmål er om klimaet med alle dets komponenter alltid vært det samme?

Sammen med klimamodelløren Paul Valdes ved Universitetet i Bristol, kjører Birks og kollegaene klimasimuleringer fra 12.000 år tilbake i tid og med kombinasjoner av 92 ulike variabler for å se om etter  sammenfall på temperatur og nedbør, for eksempel.

– Økosystem er ikke statiske, de varierer geografisk og over tid. Vi prøver å finne ut hvordan økosystemene har variert tidligere og hvordan de kan endre seg i framtiden under klimaforhold som vi ikke har analoger til fra fortiden, sier John Birks.