Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Meltzerpris

1 results

Ho vert skildra som ein glødande formidlar, som kan gjere kompleks vitskap tilgjengeleg og aktuell for folk flest. Kikki Kleiven får Meltzerfondet sin pris for framifrå forskingsformidling.