Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

kronikk

5 results

Barentshavet blir sannsynligvis isfritt en gang mellom 2061 og 2088. Reduserte klimagassutslipp vil bremse utviklingen, skriver Ingrid H. Onarheim og Marius Årthun i Aftenposten. 

Norge har en unik naturarv som vitner om hvor viktig koblingen mellom is, land, hav og klima er. Raet nasjonalparken i Arendal kan utnytte denne naturarven, og med det ta en nasjonal rolle.   

Vi har dratt nytte av amerikansk klimaforskning så lenge vi kan huske. Nå er tiden inne for å støtte opp om hardt pressede amerikanske kollegaer og ideer verdt å forsvare.