Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Anaïs Bretones

1 results

Anaïs Bretones disputerer 22.11.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The overturning circulation in a changing Arctic"