Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

ice2ice

5 results

Første gang Anne-Katrine Faber dro til Grønland var det som turistguide. Nå forsker hun på hvor Grønlandsisen kommer fra. Her får du hennes istips

For første gong blir det henta ut iskjerner frå ein av Grønlands raskaste isstraum mot havet.