Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

ice sheet

1 results

Anna Hughes, John-Inge Svendsen og Jan Mangerud kan puste lettet ut. Over ti år har det tatt å samle inn og gå gjennom alle publiserte geologiske data over den siste istiden. Nå er datasettet klart til bruk for hele forskningssamfunnet.