Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

To grader 2014

2 results

Passasjerene på British Airways rute BA114 sparte nesten en time på turen fra New York til London 8. januar i år. Piloten red på jetstrømmen, en vind som er ansvarlig både for uvær i Norge og for ivrig diskusjon blant klimaforskere.

Den sterke økningen i menneskelig og økonomisk aktivitet som er forventet i Arktis de nærmeste årene avhenger helt av fremtidige isforhold. Kan vi forutsi isdekket i 2023?