Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

formidling

1 results

Ho vert skildra som ein glødande formidlar, som kan gjere kompleks vitskap tilgjengeleg og aktuell for folk flest. Kikki Kleiven får Meltzerfondet sin pris for framifrå forskingsformidling.