Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

FNs klimapanel

2 results

Menneskeskapte klimaendringer er her nå, og påvirker vær- og klimaekstremer i hver region på jorden. Enkelte hetebølger som er observert ville være usannsynlige uten menneskelig påvirkning.