Understanding climate
for the benefit of society

Klimaforskning til topps

Dette året har virkelig gitt mange gode nyheter til klimaforskningsmiljøet i Bergen.

Body

Av Trond Dokken, forskningsdirektør i Uni Klima og forsker ved Bjerknessenteret
Publisert i Bergens Tidende 31.12.2013

For å nå toppen innen sportslige prestasjoner, krever det at man satser både på bredde og individer, og tør å prioritere. Slik er det også med forskning.

Innen ett område har myndigheter og Norges forskningsråd over lengre tid våget å satse på et forskningsområde. Jeg representerer dette miljøet selv, nemlig klimaforskning gjennom forskningsselskapet Uni Research. Den satsningen som Norge har satt inn i klimaforskning, har gitt et av verdens ledende klimaforskningsmiljøer til Bergen. Jeg føler meg stolt, ydmyk og prioritert som kan være del av et slikt miljø.

I ti år var Bjerknessenteret for klimaforskning, der Uni Research er en av fire partnere, et Senter for fremragende forskning. Dette medførte finansiering fra Norges forskningsråd, som var med på å sikre og utvikle kompetansen innen klimaforskning.

Nye midler
Da denne perioden utløp i 2012, var det ikke gitt at vi ville klare å fortsette klimaforskningen i samme takt. Men kompetansen vi har bygget opp gjennom årene i Bjerknessenteret, viste seg å være nettopp fremragende. Har man først blitt gitt muligheten til å bygge opp et bærekraftig kompetansemiljø, så genererer dette nye midler.

Dette ser vi også i året 2013. Den første gode nyheten fikk vi like før sommeren. Forskningsmiljøet i Bergen fikk to tredjedeler av de 160 millioner kronene som Forskningsrådet delte ut til klimaforskning gjennom programmet Norklima.

13 prosjekter fikk tilslag. Ni av disse har hovedsete i Bergen, og er ledet av forskere tilknyttet Bjerknessenteret. Nå er vi i ferd med å ansette nye klimaforskere i prosjekter som skal gi oss en økt forståelse for klimasystemet.

Flere gode nyheter
I begynnelsen av desember fikk vi nok en gladnyhet: Klimaforskningen i Bergen får 60 millioner kroner til et prosjekt som skal gi oss økt forståelse for hvordan isen i Arktis har påvirket og kan påvirke et fremtidig klima. Det at søknaden vår «Ice2Ice» gikk til topps i konkurransen om finansiering hos det Europeiske forskningsrådet, innebærer en årlig sum til grunnforskning på tolv millioner kr. i året fordelt omtrent likt mellom UiB og Uni Research i fem år.

Dette er en milepæl for norsk forskning. Ingen norske miljø har tidligere nådd gjennom nåløyet i EUs Synergy-program, som bare gis til topp internasjonale forskningsmiljøer. Søknaden gikk gjennom fire utvelgingsrunder i konkurranse med omtrent 450 prosjektsøknader fra hele Europa. Kun 12 prosjekter fikk støtte.

Satsningsprosjekt i 2014
I tillegg har vi et nytt, spennende forskningsprosjekt på gang, som vi har store forventninger til. Sammen med en rekke andre institusjoner søker vi om å få bli et nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), der målet er å få mer informasjon om effekten av klimaendringene på lokalt nivå. Her ønsker Forskningsrådet at forskningsmiljøene skal jobbe tettere sammen med private næringer. Målet er å utvikle verktøy som skal gjøre samfunnet mer robust i fremtiden i planleggingen av nye store utbygginger og satsninger.

Svaret på det får vi i 2014, og vi gleder oss allerede til de gode nyhetene som måtte komme i løpet av året. 2013 har bekreftet det vi lenge har visst: Klimaforskningen som gjøres i Bergen holder landslagsnivå, som kan slå alle andre forskningslandslag i verden. Derfor ønsker vi å bruke anledningen til å takke for at vi ble satset på. Når forskningen blir satset på, forplikter det oss å gjøre forskningen relevant for samfunnet. Dette er en hovedforpliktelse vi føler sterkt ansvar for.

Godt nyttår!