Understanding climate
for the benefit of society

Klimaforskningen trenger økonomer

Body

Leserinnlegg av Sigbjørn Grønås, prof. em. meteorologi, Geofysisk institutt og Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen, i Bergens Tidende 18. april 2012

 

Gjennom mer enn ti år, og nå sist i innlegg i BT 27. mars og 13. april, har professor ved Norges handelshøyskole Rögnvaldur Hannesson hevdet at den naturvitenskapelige kunnskapen om klimaendringene er svært usikker. Derfor drar han den konklusjon at verden ikke trenger noen klimapolitikk for å stabilisere klimaendringene.

Hannesson har sin naturvitenskapelige klimakunnskap fra nettsidene til amerikanske klimaskeptikere. Han fører meteorologiprofessor ved MIT, Richard Lindzen, som sannhetsvitne. Lindzen hevder at jordas klima er mye mindre sensitiv for påvirkninger enn det andre klimaforskere kommer fram til. Problemet er at han da ikke er i stand til å forklare de store klimaendringene i klimahistorien.

Hannesson synes å tro at den primære klimakunnskapen ligger i klimamodeller. Men den viktigste klimakunnskapen ligger i rekonstruksjoner av klimahistorien, observasjoner av dagens klimasituasjon og sikker fysisk teori om klimaendringer. Klimamodeller, som forresten slett ikke er så usikre som Hannesson hevder, er nyttige, men kommer i tredje rekke.  

To av tidligere mellomistider var litt varmere dagens klima, men trolig ikke mer enn noen tidels grader varmere. Da sto havet 4 – 6 meter høyere enn i dag. Går en så langt som 5 millioner år tilbake i tid, sto havet 15 – 25 meter høyere enn i dag. Da var global temperatur trolig bare vel en grad høyere enn i dag og CO2-innholdet omtrent på dagens nivå. Det er den samme fysikken som virker i dag, det usikre ligger i at vi ikke vet sikkert hvor lang tid det vil ta for havnivået å tilpasse seg en økning i temperaturen.

Klimakunnskapen vet sikkert at dersom klimautslippene øker som nå i bare noen få tiår til, risikerer vi katastrofale klimaendringer. Verden har derfor en plikt til å stabilisere klimaendringene for våre etterkommere. 

Verdensledende økonomer som Sir Nicholas Stern, hevder at klimaendringene kan stabiliseres med god økonomi i en rask overgang til et postfossilt samfunn. I følge Stern vil Hannessons resept, å tilpasse seg klimaendringene etter hvert som de måtte komme, ødelegge verdensøkonomien.

Skal klimaendringene stabiliseres, må utslipp skattlegges for å betale for klimaskadene de forårsaker. Det er økonomers oppgave å fortelle verden hvordan dette best kan gjøres, slik at vi kan bruke energi mer effektivt og fase ut bruk av fossilt drivstoff.