Understanding climate
for the benefit of society

Naturlige klimavariasjoner i Atlanterhavet

Iselin Medhaug disputerer fredag 6. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”North Atlantic multidecadal variability in coupled climate models – Mechanisms and responses.”

Body

I avhandlingen beskriver Medhaug hva som driver variasjonene i transporten av varmt og salt vann nordover i Atlanterhavet og inn i våre havområder (Golfstrømmen), og hvordan dette påvirker havklimaet i Nord-Atlanteren. Ved å forstå hvordan og hvorfor klimaet naturlig varierer, vil vi lettere kunne forutsi hvordan klimaet kommer til å reagere på fremtidige utslipp av menneskeskapte drivhusgasser.

Grunnlaget for det første av tre delarbeid har vært simuleringer fra hele 25 ulike klimamodeller brukt i FN sitt klimapanel. Her viser Medhaug at den varme perioden fra 1930 til 1950 tallet og den etterfølgende kalde perioden fra 1960-1980 tallet i Nord-Atlanteren, i all hovedsak skyldtes naturlige svingninger i klimasystemet.

I de to siste arbeidene har Medhaug brukt en 600 år lang simulering med Bergen Klimamodell til å studere havsirkulasjonen og prosessene i Nord-Atlanteren i mer detalj. Når det varme og salte vannet fra tropene strømmer nordover overføres varmen fra havet til lufta over, og havstrømmene blir gradvis kaldere. I både Labradorhavet, mellom Canada og Grønland, og i De nordiske hav blir vannet tilstrekkelig kaldt og tungt til at det synker, før det strømmer sørover igjen i dypet. I arbeidet til Medhaug blir det vist hvordan variasjoner i atmosfæren påvirker produksjonen av tungt vann, og hvordan hav og atmosfære samspiller i de storstilte klimavariasjonene i Nord Atlanteren.
 

Tidspunkt og sted for disputasen:

06.05.2011, kl. 10.15, Auditoriet i østfløyen, Geofysisk Institutt, Allégaten 70

Kontaktpersoner:

Iselin Medhaug, tlf: 55582896, epost: Iselin.Medhaug@gfi.uib.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55583813, epost: gro.ovrebo@form.uib.no