Understanding climate
for the benefit of society

Tore Furevik, Noel Keenlyside, Nils Gunnar Kvamstø. Foto: Gudrun Sylte
Noel Keenlyside skal utvikle en supermodell med det nye toppstipendet. Til venstre Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret og Nils Gunnar Kvamstø, instituttleder ved Geofysisk institutt er imponert over Keenlyside og tildelingen. Foto: Gudrun Sylte

Nok et toppstipend til bergensk klimaforskning 

Professor Noel Keenlyside er tildelt et Consolidator Grant fra det europeiske forskningsrådet (ERC). Han er den første forskeren ved Universitetet i Bergen som mottar dette prestisjetunge stipendet.

Body

Av Sverre Ole Drønen og Gudrun Sylte 

Professor Noel Keenlyside har lenge markert seg sterkt i klimaforskningsmiljøet i Bergen. Han har blant annet sett på utviklingen av værsystemer i Nord-Atlanteren og har tropisk meteorologi som sitt spesialfelt. Det siste året har han blant annet jobbet konkret med utvikling av klimavarsling.

Han har lenge samarbeidet med klimaforskere i Asia, og har blant annet interessert seg for havrelaterte tema som havis, havforsuring og klimaendringer. Han er tilknyttet Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen (UiB) og Bjerknessenteret for klimaforskning.

– Jeg er svært oppglødd over å få denne sjansen til å utvikle forskningsideer som jeg virkelig tror vil føre til bedre klimavarsling, sier Noel Keenlyside om stipendet han nå mottar fra European Research Council (ERC).

 

Bergens klimaforskere markerer seg internasjonalt

Dette er et såkalt ERC Consolidator Grant og Keenlyside får støtte for prosjektet Synchronisation to enhance reliability of climate prediction (STERCP), hvor han skal utvikle en supermodell for klimavarsling.

STERCP er resultatet av et samarbeid med hans to forskerkolleger Mao-Lin Shen og Gregory Duane, som i likhet med Keenlyside er knyttet til Geofysisk institutt og Bjerknessenteret.

Prosjektperioden for STERCP er på fem år. I prosjektbeskrivelsen forklarer Keenlyside at klimavarsling er den neste store utfordringen innen klimaforskning.

Han er den andre klimaforskeren ved UiB som på kort tid har mottatt stipend fra ERC. I november 2014 fikk Nele Meckler ved UiBs Institutt for geovitenskap et ERC Starting Grant, som går til unge, lovende forskere, for sin forskning på rekonstruksjon av fortidsklima.

I tillegg mottok professor Eystein Jansen og førsteamanuensis Kerim Nisancioglu, begge ved UiB og Bjerknessenteret, i desember 2013 et såkalt Synergy Grant fra ERC, som de ble tildelt sammen med klimaforskerkolleger i København. Prosjektet er kalt Ice2Ice og i en periode på fem år mottar de 14 millioner Euro for å utforske sammenhengen mellom smeltende sjøis i Arktis og iskappen på Grønland.

Alle disse stipendene er resultat av den pågående satsningen på den tverrfaglige klimaforskningen ved UiB og Bjerknessenteret, et forskningsarbeid som får stadig mer gjennomslag internasjonalt.

 

Vil redusere usikkerheten i klimamodeller

I det nye prosjektet vil Keenlyside utforske en ny metode for å redusere usikkerhet i fremskrivingen av fremtidig klimautvikling. I dag støtter beslutningstakere seg i stor grad på resultater fra en rekke klimamodeller.

Mange uavhengige simuleringer fra ulike klimamodeller utgjør til sammen et ensemble av estimater for fremtidig utvikling av klima, ut fra en gitt utvikling av drivhusgassutslippene. Ut fra ensemblet finner man at det beste estimatet av en kommende klimaendring og usikkerheten knyttet til det. Relativt store usikkerheter bye på utfordringer, særlig for utarbeidelse av klimatilpasningstiltak.

Det er to hovedårsaker som fører til usikkerhet i klimaframskrivninger: Naturlig variabilitet og systematiske feil i modellene. Det Keenlyside nå skal gjøre, er å utforske en metode for å redusere bidragene fra modellfeilene. Denne går ut på å kople ulike klimamodeller sammen til én supermodell.

Under beregningene synkroniserer denne supermodellen de enkelte modellene på en ny og banebrytende måte, slik at feilene fra enkeltmodellene kansellerer hverandre. På denne måten oppnås et mer presist estimat av klimaendringene.

I tillegg til å undersøke potensialet i denne fremgangsmåten for globale klimaendringer, vil Keenlyside også teste modellen på regionale klimavarsler i det tropiske Stillehavet på en tidsskala som varierer fra årstid til tiårig tidsskala.

 

Entusiasme i fagmiljøene

Stipendet til Keenlyside blir mottatt med entusiasme og begeistring i klimaforskningsmiljøet i Bergen.

– Det er bare å ta av seg hatten og gratulere professor Noel Keenlyside med denne fantastiske tildelingen fra ERC. Noel er en av verdens fremste forskere på klimavarsling, og store prosjekt fra Norges forskningsråd, Nordisk ministerråd og EUs 7. rammeprogram har gjort at han på rekordtid har bygget opp en veldig spennende forskningsgruppe her i Bergen, sier Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret.

– Vi vil gratulere Noel Keenlyside med tildellingen, det er en stor prestasjon å nå opp i denne sterke konkurransen. Det er svært djerv og spennende forskning Keenlyside nå skal i gang med, og jeg trur ideene hans vil føre til et lenge ventet gjennombrudd innen dette forskningsfeltet. Det vil garantert også gi klimamodelleringsmiljøet i Bergen større eksponering, mener Nils Gunnar Kvamstø, instituttleder ved Geofysisk institutt. 
 

Alle gode ting er tre

Tore Furevik viser til at det er tredje gang på litt over et år at forskere fra UiB og Bjerknessenteret har fått gjennomslag hos ERC.

– Det er også verdt å feire at forskere ved Bjerknessenteret for tredje gang på et år har vunnet frem på Europas viktigste forskningsarena. Dette er Champions League for europeiske forskningsmiljø, og denne tildelingen viser at Bjerknessenteret blir en stadig viktigere aktør også internasjonalt, sier Furevik.

 

 

FAKTA/ERC Consolidator Grant

  • Tildeles forskere med mer enn syv og opp til tolv års forskningsarbeid etter avlagt doktorgrad eller tilsvarende grad og som kan oppvise løfterike vitenskapelige resultater.
  • Tildeles uavhengig av forskerens nasjonalitet.
  • Forskeren må utarbeide en utmerket prosjektbeskrivelse.
  • Forskningen må utføres i en offentlig eller privat forskningsinstitusjon, eller vertsinstitusjon, som er hjemmehørende i et av EUs medlemsland eller et land med tilknytning til EU.
  • Hver søker tildeles inntil 2 millioner Euro, i særskilte tilfeller opp til 2,75 millioner Euro.
  • Stipendet tildeles med en varighet på inntil fem år.
  • Det eneste evalueringskriteriet for stipendet er at forskeren alt har bedrevet utmerket forskning og at prosjektsøknaden er fremragende.
  • Stipendsøknader blir utlyst én gang i året.