Understanding climate
for the benefit of society

Planter, jord og permafrost

Uten planter ville jordens klima vært helt annerledes. Vegetasjonen både påvirker og påvirkes av jordens klima. Å hindre avskoging og å plante nye trær kan også være et klimatiltak.

Body

Faktasiden om plantenes rolle i klimasystemet gir en oversikt over hvordan planter tar opp CO2 fra atmosfæren og frigir det når de brytes ned eller når vi brenner fossilt materiale som olje og kull. Du kan også lese om skogplanting og dyrking av myr, og om hvordan klimaendringer påvirker planter. 

I bloggen Søkelys på skogplanting hos forskning.no skriver Bjerknessenterets forskere jevnlig om skog og klima.

Tips til en klimavennlig hage får du i denne videoen med Vigdis Vandvik og Anne E. Bjune.

Skog, avskoging og skogplanting

Når skog hogges, frigis store mengder CO2 til atmosfæren. Å plante ny skog kan fungere som et klimatiltak, men ikke alle steder. Det er stor forskjell på effekten i regnskogen og skogen i Norge. Det kan du lese mer om på faktasiden om karbonopptak i skog.

Videoer om skog og klima

  • Kystlyngheia og klimarobuste landskap 
    Naturen er et vanedyr. Den er ikke vant til plutselige endringer. Vigdis Vandvik har i mange år studert kystlyngheia. Da hun og kollegaene kom ut i felt i 2014, fikk de seg en overraskelse.
  • Hva skjer i naturen når det plutselig blir tørt?
    Lange perioder med varmt og tørt vær på Vestlandet kan være behagelig, men for naturen er det ekstremvær. Tørke påvirker avlinger og brannfare.
  • Planter på flyttefot
    Klimaendringene gjør det varmere i fjellet. Tregrensen flytter seg oppover, og mange av setrene gror igjen med trær og busker. Men hva synes fjellplantene om sine nye naboer?

Podkaster om skog og klima

Permafrost

Store mengder karbon ligger lagret i permafrost. Når bakken tiner, slippes metan ut i atmosfæren. Det forteller Inge Althuizen om i denne videoen.