Understanding climate
for the benefit of society

Fordeling av CO2-utslipp og opptak i 2020. llustrasjon: Haltenbanken

Årets karbonbudsjett: Koronaknekk

Koronapandemien har gjort 2020 til et økonomisk kriseår. Det gir også en nedgang i CO2-utslipp på 7 prosent.  Her er årets karbontall. 

Body

"Utslippene av klimagasser fikk en tydelig koronaknekk i starten av 2020. Men allerede i oktober var de daglige utslippene nesten tilbake på 2019-nivå i store deler av verden. I Norge har koronaknekken vært mindre enn i andre vestlige land"

Dette kan du lese i den nye norske oversikten over det globale karbonbudsjettet, som nå er tilgjengelig. Norsk Klimastiftelse, Cicero senter for klimaforsking og Bjerknessenteret for klimaforskning har gått sammen om en norsk oppsummering av årets karbontall. 

 

Her finner du notatet Utslipp og opptak av CO2


Siden 2007 har forskere fra hele verden har samarbeidet i Global Carbon Project for å sammenstille data over utslipp og trender i CO2-utslipp og opptak i naturen. 

 

graf over co2-utslipp
Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren er nå den høyeste på millioner av år, og øker i en fart vi ikke tidligere har sett. Illustrasjon: Haltebanken 

 

I oversikten finner du informasjon om utslippsutviklingen i verden som helhet, hvilke fossile kilder og land som står for de største utslippene, og hvor utslippene blir av. 

Fordeling av utslippene i naturen 

Vegetasjon på land over hele kloden tar opp store mengder CO2. Men mye blir også sluppet ut, på grunn av endring i landareal, for eksempel når regnskog forsvinner eller myrer dreneres.

Siden den industrielle revolusjonen har havet tatt opp omtrent en fjerdedel av alle menneskelige C02-utslipp, og hjelper på den måten til med å begrense økningen av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. 

Are Olsen, professor ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning, har i årets Global Carbon Budget hatt ansvar for organisering av CO2-dataene som er brukt til å bergen havets opptak av CO2

– Havet hjelper til med å begrense økningen av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Opptaket har steget jevnt med utslippene, og graden av opptak er drevet av økningen av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren og havets sirkulasjon. Så lenge utslippene øker og havets sirkulasjon er noenlunde konstant, vil havet fortsette å ta opp en så stor andel, sier han i notatet.

Problemet oppstår dersom sirkulasjonen i havet blir bremset, noe en del forskning tyder på.

– Da mister vi litt av kraften på «motoren» som driver dypvannsdannelsen og sirkulasjonen, da blir det mindre omrøring, og da blir det også mindre CO2-opptak, sier Olsen. I hvor stor grad dette fak- tisk vil skje, og hvilken effekt det vil ha, vet vi ikke nøyaktig ennå.