Understanding climate
for the benefit of society

LOw Emission and overshoot Scenarios – from a high to a low carbon society (LOES)

Tilpasningsstrategier til høyere temperatur.

Body

Hensikten med prosjektet er å bedre forståelsen av karbonets kretsløp. Hvor mye karbon som tas opp i havet og på land påvirker hvor mye karbon som kan slippes ut i atmosfæren innenfor de ulike klimamålene, som 1,5 grader eller 2,0 grader vedtatt i Paris. Prosjektet undersøker hvilke tilpasningsstrategier som kan virke og hva som skjer når temperaturen overstiger 2 graders oppvarming.

Prosjektet ledes av Jörg Schwinger.

En fullstendig prosjektbeskrivelse finner du her.