Understanding climate
for the benefit of society

Konsekvenser av våre utslipp

Der er to store konsekvenser som følger av våre utslipp av CO2 i atmosfæren, global oppvarming og havforsurning. Begge deler har flere følgekonsekvenser, men det er følgene av den globale oppvarmingen som har fått mest oppmerksomhet. Her kan du lese om hva som skjer når jorden gjennomsnittstemperatur øker og havet blir surere.

Body

Jorden blir varmere

Det er et ubestridt faktum at jorden har blitt varmere de siste 150 årene. Alle målinger, både målinger gjort her på jordens overflate og [[satellittmålinger]] viser dette.Her kan du lese mer om oppvarmingen av jorden og hvordan vi måler dette. Under finner du også informasjon om noen av de viktigste konsekvensene av denne oppvarmingen.

Grønlandsisen og Antarktis smelter

De store innlandsisbreene på Grønland og i Antarktis smelter.

Havisen smelter

I Arktis og rundt Antarktis er der store havområder som er dekket av havis. I 2016 var mengden havis på sitt laveste så lenge det moderne menneske har eksistert. Her kan du lese mer om havis.

Permafrosten smelter

Rundt hele den nordlige halvkule strekker det seg et bredt belte hvor jordsmonnet er permanent fryst til is, permafrosten. Stigende temperaturer gjør at permafrosten smelter, og dermed kan store mengder metan slippe løs og gå inn i atmosfæren.

Havnivåstigning

Havet blir varmere og utvider seg, de store innlandsisbreene på Grønland og Vest-Antarktis smelter, dette gjør at havet stiger. Stigende havnivå fører til oversvømmelser, ødeleggelse av ferskvann og større ødeleggelser ved stormer.

Varmere hav

Når havet blir varmere har dette ikke bare konsekvenser for havnivået. Her kan du lese om de andre konsekvensene med et varmere hav og hvordan vi forsker på det.

Mer ekstremvær

Høyere temperaturer betyr at det er mer energi i systemet. Dette fører til at stormene blir sterkere og der blir mer nedbør noen steder og mindre andre steder.

Havforsuring

Økt konsentrasjon av CO2 fører ikke bare til global oppvarming. CO2 løser seg også opp i vann og gjør havene surere. Dette har stor konsekvens for livet i havet som har utviklet seg til å leve i et svakt alkalisk miljø. Her kan du lese om havforsuring og vår forskning på det.