The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, NORCE, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

Lytt til forskarar innan ulike delar av klimavitskapen. (Foto: Colourbox/Poprotskiy Alexey)

Lyst til å lære mer om klimaforskning?

Hør forskerintervjuer og samtaler med Bjerknessenterets klimaeksperter.

Bjerknessenteret er i tekstform, vi foreleser og underviser i levande live, og vi er på video. Vi har også vore innom podkastformatet før, deriblant gjennom UiB. Men no prøver vi oss på meir.

Du kan lytte til den via ItunesPodbean, eller om du legg denne XML-lenka inn i ditt foretrukne podcast-lytteverktøy.

Golfstrømmen holder Europa varmt og levelig, men den er ikke alltid like varm. De siste årene har der kommet ekstra varmt vann som blant annet har gitt rekordstore torskebestander, men nå er det kaldere vannmasser som dominerer. Marius Årthun og kolleger har sett nærmere på hvordan vanntemperaturen på andre siden av Atlanteren påvirker torsk og temperaturer her på berget 10 år etter.

Hva forteller IPCC sin halvannengradersrapport? Hva kan vi gjøre? Hvordan endrer vær og klima seg etter hvert som den globale oppvarmingen øker? Asgeir Sorteberg, forteller om følgene av FNs nyeste klimarapport, forskningen som gjøres nå, hvordan vestlandet påvirkes av klimaendringer, og hva vi må gjøre i fremtiden. 

Høyr dette intervjuet med klimaforskar Erik Kolstad som arbeider med sesongvarsler. Har ikke vi alle drømt om å kunne vite hvordan været vil være den kommende sommeren? Eller om man skal planlegge for ski eller regntøy den kommende vinteren? Ville det ikke vært en drøm om det var mulig å varsle været to måneder frem i tid? Nå jobber forskere som Erik Kolstad med å gjøre drømmen virkelig.

Vi har også lagt ut eit intervju med pollenforskar Anne E. Bjune, som snakkar om korleis ho arbeider som botanikar med fortidens vegetasjons- og klimahistorie ved å nytte planterestar som pollen, frø, blader og nåler, som ligger lagret i myrer og innsjøar.

Eit opptak frå «Arktis sett frå Arendal», ein paneldiskusjon om potensialet i Arktis og nordområda, med UiT-førsteamanuensis Berit Kristoffersen, Nord Universitet-forelesar og redaktør Arne O. Holm, og arbeiderpartirepresentant for Nordland, Eirik Sivertsen, ordstyrt av UiB-professor og forskingsleiar ved Bjerknessenteret, Tor Eldevik.

Vi har planar for mange episodar framover – og også engelske episodar og intervju.