Understanding climate
for the benefit of society

Klimamodellene

Bak klimapanelets resultater ligger simuleringer med mer enn ulike 20 klimamodeller. 

Body

Et omfattende samarbeid om klimamodeller ligger til grunn for resultatene i FNs klimpanels femte hovedrapport. I rapporten er det inkludert modellsimuleringer for omkring 5000 modellår, som dekker tidsrommet 1850 – 2100, og en simuleringsintegrering strekker seg også helt til år 2300. Tre versjoner av modellen er tilgjengelig, det inkluderes blant annet en fullstendig dynamisk karbonsyklus.

Norges bidrag - NorESM

Norge bidro med modellen Norwegian community Earth System Model (NorESM). NorESM er resultatet av femten års arbeid om globale klimamodelleringsaktiviteter i Norge. Bidragsyterne er i hovedsak Bjerknessenteret for klimaforskning, Universitetet i Bergen, meteorologisk institutt og Universitetet i Oslo. 

Siden mars 2014 har resultatene fra NorESM blitt brukt i mer enn 200 publikasjoner i flere internasjonale tidsskrift som gjør NorESM til en av klimamodellene som brukes oftest. En spesialutgave ble etablert i journalen Geoscientific Model Development i 2012. Denne beskriver utviklingen, valideringen, vitenskapelige analyser og flere klimascenarioer som er laget med NorESM.

Gjennom de tre siste årene har noen av midlene til Senter for klimadynamikk (SKD) støttet utviklingen av NorESM ved at de har sikret et kjernepersonell som tidligere var ansvarlige for Bergens klimamodell.

Du kan lese mer om dette arbeidet her. Dataene fra modellene finner du her.