Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Fra det interaktive verkstedet på Statsraad Lehmkuhl under Arendalsuka 2018

Lærer bort klimamodellering med fargerike klosser

Kloss på kloss vil hjelpe barn å forstå hvordan klimaforskere jobber, uten å måtte lese det i en bok eller se på en skjerm.

Body

«Kloss på kloss» (KPK) er gjort under Forskningsdagene i Bergen og Arendalsuka 2018, men er fremdeles under utvikling med tanke på tilpasning til ulike aldersgrupper og skoleplanmål.

Kloss på kloss tar mål på seg å bruke fysiske klosser over store kart for å forklare vær, klima, enkelt meteorologi og topografi, samt måten meteorologer bygger og utvikler modeller for å se inn i fremtiden. I løpet av noen hektiske soltimer på dekket på Statsraad Lehmkuhl under Arendalsuka 2018 var rundt 150 barn gjennom opplegget.

Mathew Stiller-Reeve, forsker i meteorologi ved Bjerknessenteret og NORCE er et av hodene bak prosjektet:

– Hvordan oppstod ideen til Kloss på kloss?

– I utgangspunktet utviklet KPK seg fra det kunstneriske prosjektet til Eamon O’Kane ved fakultet for Kunst, Musikk og Design (KMD), UiB, hvor han skaper steder folk kan samhandle gjennom lek og felles aktiviteter. Vi tok disse ideene og laget et sted der barn kan leke, lære om klimamodeller, og stille spørsmål til klimaforskere. 

– Hva mener du Kloss på kloss kan gjøre lettere å forstå?

– Det kan hjelpe barn å forstå hvordan klimamodeller fungerer og hvordan vi klimaforskere bruke dem. Jeg synes det er fint å gi barna mulighet til å lære om noe veldig vitenskapelig uten å måtte lese det i en bok eller se på en skjerm. KPK gir mulighet til å leke seg frem til forståelse og diskutere og stille spørsmål.

– Dette gir barn muligheten å løfte sine perspektiv: «Blir det mer regn i fremtiden? Hvorfor sa pappa at klimaendring er tull?»

– Hva håper du å få gjort med Kloss på kloss i fremtiden?

– Det er mange muligheter her. KPK har blitt utviklet av en del forskere fra Bjerknessenteret og KMD. Vi har testet ut opplegget, men jeg synes vi burde videreutvikle ideene sammen med lærer og skolebarn for å bygge opp et konsept som andre kan implementere. Det hadde vært fint å se om forskere ved andre klimainstittuer kunne tenkt seg å samarbeide med oss om dette.

– Det hadde også vært gøy å teste KPK ut på andre grupper, ikke bare skolebarn. Det er et veldig fint opplegg som illustrer hva kunst og klimaforskning kan få til sammen: Både kul formidling, men også dialog og fellesforståelse for klimaproblem.