Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Antarktis

4 results

Ei ny evaluering av norsk polarforsking viser at Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret er heilt i toppen i Noreg.   

Nå er Svein Østerhus på plass i isødet igjen. Med nye måleinstrumenter som skal samle viktig kunnskap om nedsmeltingen i Antarktis.