Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Årbok

1 results

Utforsking av havstraumar frå Arktis i nord til Antarktis i sør, går hand i hand med utvikling av måleteknologi. I Universitetsmuseets årbok 2019 tek Svein Østerhus oss med på ei reise gjennom oseanografihistorie og teknologihstorie.