Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Tyge Løvset

Seniorforsker / Senior Researcher - Global Climate

NORCE Climate and Environment

Jahnebakken 5, Bergen