Understanding climate
for the benefit of society

Grønland kan ødelegge 17.mai-været for Vestlandet

Hvordan blir 17.mai-været på Vestlandet? I denne utgaven av spalten "Utsikt" forklarer forsker Clemens Spensberger hvorfor Grønland spiller en nøkkelrolle. 

Body

De første værvarslene for 17. mai er laget og de mest nysgjerrige har sikkert sjekket flere ganger allerede. I skrivende stund er det bare å glede seg: Yr melder over 20 grader og knallvær. Men varselet har bølget fram og tilbake. Det var først meldt enda varmere vær, så i en periode ble det meldt kjølig bygevær, før det nå igjen skal bli varme og sol. At langtidsvarslet kan være usikkert er ikke noe nytt, men hvordan kan varselet sprike såpass mye?

Årsaken til det sprikende værvarselet er noe vi meteorologer kaller «multimodalitet», som bare betyr at flere værscenarier er mulige. Ofte finnes det bare ett sannsynlig scenario på hvordan været kommer til å utvikle seg. I slike tilfeller kan det godt bli noe varmere eller kjøligere, tørrere eller våtere, men i essensen blir værutviklingen som varslet. I slike tilfeller gir det ene symbolet og det ene tallet på yr en god pekepinn på hvordan været vil bli. Men av og til er det to eller flere nesten like værscenarier som er sannsynlige for framtiden – slik er det enn så lenge for 17. mai 2024. Og i slike tilfeller kan meteorologenes «best guess» i symbolene hoppe fra et scenario til et annet fra et varsel til det neste.

Når det gjelder 17. mai-været i år, så er det igjen hendelser langt borte som avgjør været vårt. Denne gangen er det Grønland som spiller en nøkkelrolle. Ispanseret på Grønland skjermer oss fra det meste som skjer i det kanadiske Arktis, fordi det krever en skikkelig dytt for å få kald og tung arktisk luft over en så stor barriere. 

Denne barrieren er spesielt heldig nå, da den kaldeste luftmassen som er igjen på den nordlige hemisfæren har havnet på Grønlands nordvestside. Men dersom det blir en stor nok dytt kan deler av den kalde luftmassen flomme over Grønland tidlig neste uke. Det er fortsatt usikkert hvor og hvor mye kaldluft som kan komme til å flomme over, som igjen kan gi flere mulige værscenarier. En flom av kaldluft vil skape store temperaturkontraster over Atlanterhavet og dermed gi opphav til et lavtrykk og regn på Vestlandet. Så vi må heie på at Grønland skjermer 17. mai-været vårt!