Understanding climate
for the benefit of society

Å forstå klima til nytte for samfunnet

På Bjerknessenteret forsker vi på klima i fortiden, nåtiden og framtiden. 

 

Vi har en unik, tverrfaglig tilnærming til naturvitenskaplig klimaforskning. Våre forskere jobber sammen med fagbakgrunn blant annet innen meteorologi, oseanografi, geologi, geofysikk, biologi og matematikk. 

forside årsrapport 2019