Understanding climate
for the benefit of society

Quantifying and understanding Rates of Ice Sheet changes (RISES)

Ice melt and sea level change in ice-age Scandinavia as a model for future Greenland.

Body

Hensikten med prosjektet er å forstå og kvantifisere graden av endring i isdekket over land, spesielt Grønland. Grønland og Antarktis mister is i et stadig økende tempo, men vi har i liten grad kunnskap om hvor fort dette kan gå og hvilke prosesser som styrer farten på avsmeltning og kalving fra de store isdekkene.

I RISES vil vi studere utviklingen til det skandinaviske isdekket på slutten av siste istid, en nær perfekt analog for dagens og fremtidig situasjon på Grønland, stort sett på samme breddegrad og med samme topografi.

Prosjektet ledes av Petra Langebroek.

En fullstendig prosjektbeskrivelse finner du her.