The Bjerknes Centre is a collaboration on climate research, between the University of Bergen, NORCE, the Institute of Marine Research, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre.

I figuren er prisen for et fat olje i US dollar satt sammen med antall medieomtaler av "det grønne skiftet" fra 2012 til 2018. Sistnevnte hentet fra Retriever. Illustrasjon: Tor Eldevik

Oljeprisen og det grønne skiftet

Hvordan påvirker oljeprisen interessen for det grønne skiftet? Vi stiller spørsmålet under Artic Frontiers i Tromsø neste uke.

plakat for debatt
Arrangementet blir strømmet på nett, og er gratis og åpent for alle. Følg arrangementet på facebook. llustrasjon: Eivind Reibo

 

Parisavtalen forplikter Norge til å redusere klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030. Er det mulig å nå klimamålene samtidig som man opprettholder økonomisk vekst?

Helt siden 1980-tallet har norske politikere snakket om faren for at norsk arbeidsliv er for oljeavhengig. Da oljeprisen falt i 2014, ble det fra regjeringen lagt stor vekt på omstilling og et grønt skifte. Store sentrale næringsaktører gikk inn i en tøff effektiviseringsrunde, Statoil effektiviserte og markerte en endring til større satsning på fornybare energikilder med sitt nye navn Equinor.

I dag stiger oljeprisen igjen, og 15. januar annonserte regjeringen ny rekord av tildelinger på norsk sokkel med 83 utvinningstillatelser.

I samarbeid med Arctic Frontiers har vi invitert en rekke sentrale aktører fra regjering, næring, politikk, naturvern og forskning til debatt rundt oljepris og omstillingen av samfunnet.

Tor Eldevik, professor ved Geofysisk institutt på UiB og Bjerknessenteret styrer samtalen mellom klima- og miljøminister Ola Elvestuen (Venstre), Espen Barth Eide (Arbeiderpartiet) fra Stortingete energi- og miljøkomite, Michel Myhre-Nielsen, rådgiver for makroøkonomi og markedsanalyse i Equinor, Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF og Sebastian Mernild, IPCC-forfatter og direktør ved Nansensenteret. 

 

Figur over oljepris og medieomtaler for "det grønne skiftet"

I figuren over har Tor Eldevik satt sammen en oversikt over oljeprisen i US dollar per fat med antall medieomtaler av «det grønne skiftet» hentet fra Retriever i årene fra 2012 til 2018.

– Noe av dette sammenfallet er nok tilfeldig, men det er påtakelig hvor tett medias omtale av det grønne skiftet har fulgt oljeprisen. Når prisen går ned, går tilsynelatende interessen opp, sier Eldevik.

Motsatt ser det også ut til at interessen taper seg når inntjeningen igjen stiger.

– Det blir interessant å høre hva de ulike aktørene har å si om dette sammenfallet og utfordringene rundt det grønne skiftet generelt.

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. For de som ikke er i Tromsø kan debatten følges på nett.

 

Tid og sted:

Cafe Sånn, Tromsø

Mandag 21. januar kl 20.00-21.00

 

Mer info: https://www.arcticfrontiers.com/program/session/?id=AOA001

Arrangementet på facebook