Understanding climate
for the benefit of society

Scenarioene

Vi vet ikke hvordan verden vil se ut om femti år, eller hvor mye CO2 vi mennesker vil slippe ut. Derfor beregnes fremtidens klimaendringer med flere alternativer. 

Body

Når vi øker CO2-innholdet i atmosfæren, blir drivhuseffekten sterkere, og det blir varmere på jorden. Hvor mye varmere det blir, avhenger av hvor mye vi slipper ut. Utslippene vil igjen avhenge av hvordan verden utvikler seg, av hvilke energiformer vi kommer til å bruke, og av hvilke endringer vi ellers gjør i naturen. 

Dette vet vi ikke. Derfor blir fremtidens klimaendringer beregnet for ulike alternativer - utslippsscenarioer. I rapportene fra FNs klimapanel rapporterer oppgis de fleste resultatene for fire ulike scenarioer.

Dette kan du lese mer om her