Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Strategiske prosjekter 2018–2021

Synteseprosjekter 2020-2021

Fullstendig prosjektliste