Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Chuncheng Guo, Thomas Spengler, Shengping He, Noel Keenlyside og Yiguo Wang vil lede de nye prosjektene.

Femti millioner til samarbeid med Kina

Forskningsrådet deler ut åtti millioner til norsk-kinesisk samarbeid om klimaforskning i Arktis. Femti av disse går til Bjerknessenterets forskere.

Body

Flere forskere ved Bjerknessenteret fikk en fin julegave i år. I høst utlyste Norges forskningsråd midler til en egen satsning på norsk-kinesisk samarbeid. Nå, rett før juleferien, er resultatet klart.

Fem av åtte prosjekter – femti av åtti tildelte millioner – går til forskere ved Bjerknessenteret og partnerinstitusjonene Universitetet i Bergen, NORCE og Nansen senter for miljø og fjernmåling.

– Disse prosjektene gå til kjernen av aktiviteten vår, sier Bjerknessenterets direktør, Kikki Kleiven. – Fordelingen viser bredden, styrken og det internasjonale fokuset ved Bjerknessenterets arktiske forskning.

Hun fremhever at flere av prosjektene også bidrar til å forsterke det gode samarbeidet Bjerknessenteret allerede har med Nansen-Zhu International Research Centre i Beijing.

De nye prosjektene skal øke kunnskapen om hvordan klimaet i Arktis samvirker med det gobale klimasystemet. Både klimamodeller og nye metoder skal utvikles, og totalt skal dette bidra til å forbedre klimaprediksjonene.

Disse Bjerknes-prosjektene får støtte

  • Mechanism and prediction on new Arctic climate system, ledet av Shengping He (GFI/UiB).
  • Atmosphere-Ocean interactions over key regions of the Arctic and their linkages to Midlatitudes, ledet av Thomas Spengler (GFI, UiB).
  • Studies of key polar ocean and climate processes with high resolution coupled climate models, ledet av Chuncheng Guo (NORCE).
  • Accelerated Arctic and Tibetan Plateau warming: processes and combined impact on Eurasian climate, ledet av Noel Keenlyside og Fei Li (GFI, UiB).
  • Towards skillful subseasonal-to-seasonal sea ice prediction, ledet av Yiguo Wang (Nansensenteret).

Den fullstendige listen over innvilgede prosjekter ligger hos Forskningsrådet.