Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Ekstremvær

I 2012 utga FNs klimapanel en spesialrapport om ekstremvær og katastrofer. 

Body

Rapporten beskriver hvordan klimaendringer påvirker ekstreme hendelser som hetebølger, styrtregn, flom, tørke og uvær. Den inneholder også vurderinger av risikoen for slike hendelser i ulike deler av verden, og samfunnets mulighet til å håndtere dem. 

Ekstremværapporten fra 2012 finner du her

 

Er det globale klimaet blitt mer ekstremt?

Å si at det globale klima generelt er blitt mer eller mindre ekstremt er ikke mulig siden det ikke foreligger et felles mål som omfatter alle mulige klimaekstremer. Er vi mer spesifikke kan vi si at observasjoner gir klare indikasjoner på en økning i ekstremt varme dager og en reduksjon i antall ekstremt kalde dager. Det er også sannsynlig at det har vært en økning i antall hendelser med ekstrem nedbør, men her er det større variasjon mellom forskjellige regioner enn for temperatur.

For mange klimaparametere er observasjonsgrunnlaget for svakt til at man kan gi klare konklusjoner. For eksempel er målinger av ekstrem vind ofte påvirket av lokal topografi og vegetasjon og er ofte ikke representative for et større område. Dette gjør at man har lav tillit til målingenes kvalitet og ikke kan si noe sikkert om det er blitt mer eller mindre ekstrem vind globalt. Å påvise klimadrevne forandringer i flom er i mange vassdrag vanskelig, på grunn av svakt observasjonsgrunnlag og effekten av ikke-klimarelaterte faktorer som dambygging, uttak av vann til irrigasjon, forandring av elveleie etc. At observasjonsgrunnlaget er for svakt til å trekke konklusjoner bør ikke tolkes som en indikasjon på at forandringer ikke kan ha skjedd.

Les mer om bakgrunnen for IPCC sin rapport om ekstremvær her

Les også Ventar fleire varmebølger og auka nedbør