Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Bevisene for klimaendringer  

Hvordan kan vi vite at klimaet endrer seg og at det endrer seg så hurtig?

Body

Vi kan si at klimaet har endret seg når den gjennomsnittlige temperaturen, nedbøren og andre faktorer som utgjør været har endret seg. Det vil si at klimaendringer krever at været er forandrer seg over en lengre periode. Det derfor klart at om vi har ett varmt år eller en snørik vinter, så endrer ikke det klima i et område, men dersom mange år de siste tiårene har vært varmere enn normalperioden, så kan vi si at klimaet har endret seg.

Men det er ikke slik at det er varmeperiodene i seg selv som tilsier at vi har et varmere klima. En varmeperiode blir fort utlignet av en kuldeperiode i statistikken. Det som markerer et varmere klima er alle de dagene som er litt varmere enn de tilsvarende dagene i foregående år. Det er vanskelig for oss mennesker å merke denne gradvise endringen, men om man ser på det værstatistikken og regner ut gjennomsnittet, så vil man se hvordan klimaet endrer seg.

Vestlandsklima
Klimatuviklingen på Vestlandet fra 1900 frem til 2016. Den øvre grafen viser temperaturen, mens den nedre grafen viser nedbør. De røde prikkene markerer den årlige gjennomsnittstemperaturen, mens den røde linjen er temperaturene jevnet over 10 år rundt hvert år. Under viser de lyseblå søylene det årlige gjennomsnittet, mens den blå kurven viser nedbøren jevnet over 10 år. For både temperatur og nedbør er normalen, det vil si gjennomsnittstemperatur og -nedbør i 30-årsperioden mellom 1961 og 1990, markert med en tykk, svart linje. Kilde: yr.no

Figuren over viser klimautviklingen for Vestlandet fra 1900-2016. I den øvre grafen ser vi gjennomsnittstemperaturen for normalperioden i svart, hvert enkelt år i røde prikker, og det årlige gjennomsnittet justert over 10 år. Det siste målet er laget for å få frem trenden fra år til år uten de største utslagene.

Det er viktig å skille mellom vær og klima. Populært sagt kan vi si at været er det som bestemmer hva du har på den når du går ut hjemmefra, mens klima bestemmer hva du har i garderoben. Altså, været er det som er utenfor her og nå, og gjerne ble varslet for et par dager siden. Klimaet derimot er det som gjør at vi her på Vestlandet kan forvente oss en mild vinter med mye regn og en ikke så varm sommer med mye regn, mens på Østlandet kan man forvente seg kalde vintre med snø og skiføre og solskinn og badetemperatur på sommeren. Men vi vet av erfaring at selv om klimaet her på Vestlandet tilsier at vi bør planlegge å reise til varmere strøk om man liker å svømme i en varm sjø, så er det titt og ofte fine varme dager med solvarme svaberg.

Det er altså slik at klimaet ikke dikterer hvordan været er enkeltdager og en enkeltdag vil ikke endre klima. Dette er viktig å huske når man snakker om enkelthendelser som en storm eller en varmeperiode. 

Verdens meteorologiorganisasjon, et FN-organ dedikert til meteorologi, hydrologi og tilhørende vitenskaper, definerer klima som det gjennomsnittlige været over 30 år, og det vi kaller «normalperioden» er årene mellom 1961-1990. Det er altså denne perioden vi tar utgangspunkt i når vi snakker om klimaendringer. 

Det er vanskeligere å forutse været siden det forsøker å varsle hvor det for eksempel vil regne og når, enn det er å forutsi den statistiske trenden som klima innebærer.