Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Nele Vollmar

Stipendiat / PhD Student - Polar Climate

NORCE Climate

Jahnebakken 5, Bergen