Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Natalya Gallo

Postdoktor / Postdoc

Institutt for biovitenskap, UiB / Department of Biological Sciences, UiB

Thormøhlens gate 53B , Bergen