Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Martine Røysted Solås

Stipendiat / PhD Student

Institutt for biovitenskap, UiB / Department of Biological Sciences, UiB

Thormøhlensgate 53B, Bergen