Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Lilian Garcia

Stipendiat/PhD Student

Geofysisk institutt, UiB/ Geophysical institute, UiB

Allegaten 70, Bergen.