Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Karl Purcell

Stipendiat / PhD Student

Institutt for geovitenskap/ Department of Earth Science, UiB

Jahnebakken 5, Bergen