Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Joeran Maerz

Forsker / Researcher

Geofysisk institutt, UiB/ Geophysical institute, UiB

Jahnebakken 5, Bergen