Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Charlotte Rahlves

Stipendiat / PhD Student - Polar Climate

NORCE

Jahnebakken 5, Bergen