Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Andreas Klocker

Seniorforsker / Senior Researcher

NORCE Climate

Jahnebakken 5, Bergen

Profile picture for user Andreas Klocker

E-mail: ankl@norceresearch.no

Phone: 96 82 08 66