Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Inne i jungelen på Borneo finnes et stort hulesystem i nasjonalparken Gunung Mulu. Foto: Robbie Shone

Søker spor av istid i tropiske huler

I nesten tre uker har Nele Meckler hentet ut prøver fra dryppstein i huler inne i jungelen på Borneo. Målet er å kunne fortelle om hvordan klimaet i tropene reagerer på istider ellers på jorden.

Body

Inne i jungelen på Borneo, i nasjonalparken Gunung Mulu, finnes et kjent hulesystem. Her vokser stalagmitter og stalagtitter, steiner som formes av vann som drypper, enten de henger ned fra taket eller vokser opp som store kjegler på bakken. Dryppsteinene bruker mange tusen år på å bli bygd opp. Noen av de store formasjonene kan ha brukt opp mot flere hundre tusen år på å formes.

Og noe av vannet, ørsmå dråper, blir litt etter litt innkapslet i steinen. Disse kan sees i mikroskopet og analyseres i laboratoriet – og de gir forskerne et godt utgangspunkt for å rekonstruere et tropisk klima langt tilbake i tid.

– Vi kan måle tetthet i vannet og på den måten få informasjon om vannets temperatur da det ble innkapslet, sier Nele Meckler, forsker ved Institutt for geovitenskap på UiB og forskningsleder ved Bjerknessenteret.

Hun er fortidsklimaforsker, og har spesialisert seg på å finne informasjon om temperaturer bakover i tid. I ti år har hun jobbet med prøver fra dryppsteiner på Borneo, i tillegg til prøver fra marine sedimenter. På samme måte som sedimenter og isbreer inneholder spor fra fortiden, fungerer dryppsteiner som klimaarkiv på land.

dryppstein i huler på Borneo, foto: Robbie Shone
Vannet som renner inn i hulene varierer fra å dryppe til rennende vann som i formasjonen på bildet. Denne steinen blir kalt elefantsnabelen. Foto: Robbie Shone

Forskerne hadde med seg naturfotografen og reporteren Robbie Shone til Borneo. Se bilder fra feltarbeidet i instagramkontoen MuluClimateScience

 

Oppspiste måleinstrument

Meckler leder prosjektet T-trac som skal rekonstruere et tropisk klima 500.000 år tilbake i tid. Forskergruppen i prosjektet er nettopp tilbake fra tre ukers feltarbeid i hulene på Borneo. Her har forskerne satt opp måleinstrumenter, hentet med seg prøver og ikke minst sammenlignet temperaturen i hulen med temperaturen i den varme regnskogen og havvannet utenfor.

– Det er nokså mye kaldere inne i hulen enn i havvannet rundt øya. Vi tror at regnskogen rundt hulene er årsaken til det, men vi har ennå  for få målinger. Det finnes noen målinger fra hulene fra før, men problemet er at måleinstrumentene er ofte spist opp. Nå setter vi instrumenter ut i metallbur, sier Meckler.

Prosjektet bygger på en tidligere studie der man for første gang fikk et godt bilde på hvor mye temperaturen i tropene avspeiler istidene. Resultatene viste at man i dryppsteinshulene ser en respons på 4-5 grader i tropene, noe som betyr at det blir merkbart kaldere også i tropene under istider.

 

Sammenligner tropene og polene

Nele Meckler med et kjempeblad i jungelen
Nele Meckler med et kjempblad. Fra feltarbeid på Borneo i 2008

– Vannet bruker mellom fem måneder til ett år fra det regner i jungelen utenfor hulen, til det drypper inn i hulen. Tiden er avhengig av veien vannet tar i fjellet, som varierer fra hule til hule, sier Nele Meckler.

På reisen inn i hulen forandres den kjemiske sammensetningen av vannet, avhengig av klima og vegetasjon utenfor hulene. De kjemiske endringene i vannet blir lagret i dryppsteinen og kan analyseres lenge etter steinene ble formet. Men for å kunne tolke dataene fra dryppsteinene må forskerne først forstå sammenheng mellom den kjemiske endringen i vannet og forholdene utenfor hulene i dag.

Tilbake i Bergen er Nele Meckler svært fornøyd med resultatene fra feltarbeidet. I tillegg til innhenting av flere hundre prøver, har de også fått kartlagt de delene av hulene hvor prøvene er hentet inn og satt ut nye instrumenter for temperaturmålinger.

– De kommende årene vil vi bruke flere ulike metoder på å analysere prøvene.Vi vil hente ut informasjon om hvor mye og fort klimaet i tropene har endret seg under istidene i fortiden. Deretter vil vi sammenligne med andre steder, som polområdene for å få en bedre forståelse av hvordan tropene og andre deler av klimasystemet påvirker hverandre, sier Nele Meckler. 

 

Se bilder og video fra jungelen i Borneo her: MuluClimateScience