Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Eivind Heldaas Seland og Kikki Kleiven har skrevet bok om klimahistorie. Foto: Ellen Viste

Podkast: Klimahistorie

Den mørke middelalderen var ikke bare mørk. Perioden var varm, og i deler av Europa bidro varmen til vekst og velstand. Verre ble det da klimaet brått ble kaldere.

Body

I denne episoden av Bjerknessenterets podkast forteller Eivind Heldaas Seland og Kikki Kleiven om middelalderens varmeperiode, om temperaturfallet i den lille istiden og om hvordan sivilisasjoners kollaps kan sammenlignes med lemenår i fjellet.

Eivind Heldaas Seland er professor i historie ved Universitetet i Bergen, og Kikki Kleiven er direktør for Bjerknessenteret og førsteamanuensis i geologi ved Universitetet i Bergen. Sammen har de skrevet boken En kort introduksjon til klimahistorie – menneskene og klimaet etter siste istid.

Kriser har ført til stagnasjon og nedgang. Hekseforfølgelser var verre i kalde år, og mange ble beskyldt for å ha forsøkt å manipulere været. Nyankomne kolonister i Amerika hadde det beintøft under den lille istid, og en vanlig forklaring var at Gud var misfornøyd.

Samtidig fikk problemene mennesker til å utvikle nye skip, studere naturen og finne nye måter å dyrke jorden på.

Oppdagelsen av dinosaurskjeletter i England satte i gang tanker om jordens historie. Kom beinrestene fra fortidens drager, eller kunne disse skapningene ha levd i en verden med et helt annet klima?