Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Foto: Danielle Grant

Havis i en varmere verden

Som følge av menneskeskapte klimagassutslipp, reduseres havisdekket i Arktisk raskt. Vi er avhengige av gode beskrivelser av både havis og klimasystem under liknende forhold i fortiden for å forstå konsekvensene av et fremtidig "blåere" og isfritt Arktis.

Body

Kristine Steinsland disputerer 13.5.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sea Ice Variability in a Warmer Past: Last Interglacial Paleoceanography of the (Sub)Arctic Oceans". 

Den Siste Interglasiale perioden (128-116 tusen år siden) er den nærmeste perioden i jordens historie som likner mest på klimaet vi kan forvente oss fremover, og er derfor en nøkkel for å bedre vår forestilling av hvordan klimasystemet vil bli i en varmere verden med mindre havis. 

Doktorgraden til Kristine Steinsland er en tidsreise tilbake til de Arktiske og Subarktiske hav. Fossile og geokjemiske "spor" etter mikroorganismer som levde i disse havene for mer enn hundretusen år siden er hentet fra sedimenter dypt under havbunnen. Steinslands doktorgradsavhandling, som beskriver og analyserer disse "sporene", bidrar til en bedre forståelse av den arktiske havisens historie, og belyser hvordan havisen gjennom en geologisk tidsperiode som var varmere enn dagens, påvirket og ble påvirket av det større is-hav-klima systemet. 

 

Kan forbedre klimamodeller

Resultatene presentert i denne avhandlingen gir ny kunnskap om utviklingen av havis gjennom den siste interglasiale perioden, og gir innsikt i evolusjonen av havis gjennom glasial til interglasiale klimaoverganger i en bredere kontekst av den paleoseanografiske historien til de Arktiske og Subarktiske regionene. Dessuten gir denne avhandlingen verdifull informasjon som kan brukes til å forbedre klimamodeller for mer nøyaktige projeksjoner av fremtidig klima, og tilbyr data for å evaluere nye proxier for havisrekonstruksjoner. Til sist, er disse dataene viktige for å bedre forstå interglasiale klima og naturlige havisvariasjoner, avgjørende for å bedre forstå konsekvensene assosiert med en fremtidig havisfri Arktisk sommer. 

Tid: 13.5.2024 - 10.15-13.00

Sted: Realfagbygget, Auditorium 5

 

 


Personalia

Kristine Steinsland (f. 1994) fullførte sin mastergrad i maringeologi ved Universitetet in i Bergen (UiB) I 2019. Doktorgradsprosjektet ble gjennomført ved Norwegian Research Centre (NORCE), ved Institutt for geovitenskap, UiB og i tilknytning Bjerknessenteret for klimaforskning under veiledning av Dr. Stijn De Schepper, Prof. Ulysses Ninnemann, Prof. Rüdiger Stein (Alfred Wegener Institute; AWI-Bremerhaven) og Dr. Kirsten Fahl (AWI-Bremerhaven).